SERVICES

WELL INSPECTION & ENGINEERING CO., LTD.

บริการของเรา

บริการงานตรวจทดสอบความปลอดภัย และงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องกลและไฟฟ้า โดยวิศวกรระดับสามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร และผู้ได้รับอนุญาตจากสถาบัน API