บริการของเรา

บริการงานตรวจทดสอบความปลอดภัย และงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องกลและไฟฟ้า โดยวิศวกรระดับสามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร และผู้ได้รับอนุญาตจากสถาบัน API

เกี่ยวกับเรา

WELL INSPECTION & ENGINEERING CO., LTD.
บริษัท เวล อินสเป็คชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

    บริษัท เวล อินสเป็คชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ให้บริการงานทางด้านวิศวกรรมการตรวจสอบและงานซ่อมบำรุง โดยมีความเชี่ยวชาญงานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงงานที่ปรึกษาในด้านการแก้ไขปัญหาในด้านวิศวกรรม โดยบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งงานนอกชายฝั่ง Offshore งานบนฝั่ง Onshore ซึ่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านบุคลากรและการใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัย ถูกต้องและแม่นยำเพื่อการวิเคราะห์และหาสาเหตุของการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง โดยมีประเภทงานที่ให้บริการดังนี้
  • งานตรวจทดสอบหม้อน้ำแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler Inspection)
  • งานตรวจทดสอบหม้อน้ำแบบท่อน้ำ (Water Tube Boiler Inspection)  
 

SKINCARE PRODUCTS

ผลงานที่ผ่านมา

บริการงานตรวจทดสอบความปลอดภัย และงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องกลและไฟฟ้า โดยวิศวกรระดับสามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร และผู้ได้รับอนุญาตจากสถาบัน API

เอกสารรับรองบุคลากรและบริษัทฯ

คลิปผลงานที่เกี่ยวข้อง

บริการงานตรวจทดสอบความปลอดภัย และงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องกลและไฟฟ้า โดยวิศวกรระดับสามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร และผู้ได้รับอนุญาตจากสถาบัน API
VIDEO 4

ติดต่อเรา