บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สาขาเปรง ฉะเชิงเทรา

WELL INSPECTION & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สาขาเปรง ฉะเชิงเทรา

บริการงานตรวจทดสอบความปลอดภัย และงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องกลและไฟฟ้า โดยวิศวกรระดับสามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร และผู้ได้รับอนุญาตจากสถาบัน API

ผลงานที่ผ่านมาในการปฎิบัติงานให้กับ
บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด สาขาเปรง ฉะเชิงเทรา


สอบถามบริการ :
081-2508866
Line ID : well-inspection