งานตรวจทดสอบหม้อน้ำแบบท่อน้ำ

WELL INSPECTION & ENGINEERING CO., LTD.

งานตรวจทดสอบหม้อน้ำแบบท่อน้ำ

บริการงานตรวจทดสอบความปลอดภัย และงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องกลและไฟฟ้า โดยวิศวกรระดับสามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร และผู้ได้รับอนุญาตจากสถาบัน API

การตรวจทดสอบหม้อน้ำแบบท่อน้ำ (Water Tube Boiler Inspection)             
   หม้อน้ำแบบท่อน้ำส่วนใหญ่จะผลิตไอน้ำออกมาเป็นลักษณะไอดง (Super Heat Steam) เพื่อนำไปผลักดันเทอร์ไบน์เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าต่อไป การตรวจสอบหม้อน้ำแบบท่อน้ำ จึงต้องมีการตรวจสอบความผิดปกติในชิ้นส่วนรับแรงดันทั้งในด้านสัมผัสน้ำและด้านสัมผัสไฟหรือฮอตแก็สและรวมถึงอุปกรณ์ประกอบที่รวมเป็นระบบ เช่น Steam Drum , Water wall Zone, Super Heat Zone, Economizer Zone, Air  Preheater, Deaerator Tank เป็นต้น การตรวจสอบและรายงานสภาพถือเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้หม้อน้ำทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพและเต็มประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการตรวจสอบอย่างถูกต้องโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญ โดยเรา บริษัท เวล อินสเป็คชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหม้อน้ำ การบำรุงรักษาหม้อน้ำ รวมไปถึงการซ่อมและการเปลี่ยนชิ้นส่วนรับแรงดันของหม้อน้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยเราขอสรุปขั้นตอนในการตรวจทดสอบหม้อน้ำแบบท่อน้ำได้ดังนี้
1) หยุดหม้อน้ำ ลดอุณหภูมิหม้อน้ำ จนถึงอุณหภูมิปกติ
2) เปิดฝา Manhole ด้านสัมผัสไฟทั้งหมด รวมถึงด้านสัมผัสน้ำ Manhole Steam Drum และ Water Drum
3) ตรวจสอบด้วยสายตาภายนอก การทรุดตัวและระดับของหม้อน้ำ รวมถึงร่องรอยการรั่ว
4) ตรวจสภาพภายนอกของฉนวนหุ้มหม้อน้ำ แจ็คเก็ต อุปกรณ์ควบคุมและระบบท่อรวมถึง Deaerator Tank เป็นต้น
5) ตรวจสภาพภายในด้านสัมผัสน้ำ ภายใน Steam Drum  ตรวจสภาพโครงสร้างชิ้นส่วนรับแรงดันทั้งหมด รวมถึงชิ้นส่วนภายใน การสะสมของตะกรัน เป็นต้น
6) ตรวจสอบสภาพภายในเตาด้านสัมผัสไฟทั้งหมด  Super Heat Tube Zone, Water wall Tube Zone, Economizer Tube Zone, Air Preheater Zone ตรวจดูการบิดเบี้ยว เสียรูป จากการ Overheat เป็นต้น
7) ทำการวัดความหนาด้วยเครื่องวัดความหนา Ultrasonic Thickness Measurement แบบ A scan function ของโครงสร้างชิ้นส่วนรับแรงดันทั้งหมด ทั้งด้านสัมผัสน้ำและด้านสัมผัสไฟ พร้อมบันทึกค่าไว้
8) หากพบชิ้นส่วนรับแรงดันผิดปกติ จะทำการยืนยันด้วย NDE โดย MT หรือ PT
9) หากไม่พบสิ่งใดผิดปกติ ให้เริ่มปิดฝา Manhole ของ Steam Drum ทำการ Blind Flange ในจุดต่าง ๆ พร้อมเริ่มทำการเติมน้ำเข้าหม้อน้ำด้วยน้ำอุณหภูมิปกติ
10) เริ่มทำการใช้ปั๊มเพิ่มแรงดัน ที่ความดันทดสอบ 1.25 เท่าของความดันออกแบบ คงความดันประมาณ 5 - 10 นาที เพื่อใช้เวลาในการตรวจสอบรอยรั่ว หากไม่พบ ค่อย ๆ ลดความดันลงมา
11) ถอด Safety Valve ออกมาเพื่อทำการทดสอบบน Block Test โดยใช้ไนโตรเจนเป็นสารตัวกลางในการทดสอบการ Pop Test Point และ Close valve Point หากค่าไม่ตรง จะปรับตั้งค่าสปริง จนได้ค่าที่ต้องการ
12) ทำการสตาร์ทหม้อน้ำทดสอบ Function ความปลอดภัยต่าง ๆ
13) หลังจากเดินเครื่องได้ 30 นาที หากเป็นหม้อน้ำใช้เชื้อเพลิงทีมีหัวพ่นไฟ เช่น ใช้ก็าซหรือเชื้อเพลิงเหลว ให้ทำการวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อน้ำ ปริ้นผลการทดสอบ เสร็จสิ้นการทดสอบ