งานตรวจทดสอบหม้อน้ำแบบท่อไฟ

WELL INSPECTION & ENGINEERING CO., LTD.

งานตรวจทดสอบหม้อน้ำแบบท่อไฟ

บริการงานตรวจทดสอบความปลอดภัย และงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องกลและไฟฟ้า โดยวิศวกรระดับสามัญวิศวกร วุฒิวิศวกร และผู้ได้รับอนุญาตจากสถาบัน API

การตรวจทดสอบหม้อน้ำแบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler Inspection)               
   หม้อน้ำอุตสาหกรรมถือเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งที่มีความอันตราย โดยเฉพาะหม้อน้ำแบบท่อไฟซึ่งมีอัตราการระเบิดและทำความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สินอยู่บ่อยครั้ง โดยหม้อน้ำจะทำหน้าที่ในการผลิตไอน้ำเพื่อนำไปใช้ในขบวนการผลิตในโรงงาน แต่ปัญหาใหญ่ที่ทำให้หม้อน้ำเกิดการระเบิดคือเจ้าของโรงงานขาดความรู้ในการใช้งานหม้อน้ำอย่างไรให้ปลอดภัย ขาดการบำรุงรักษาและการตรวจสอบอย่างถูกต้องโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ บริษัท เวล อินสเป็คชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราคือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหม้อน้ำ การบำรุงรักษาหม้อน้ำ รวมไปถึงการซ่อมและการเปลี่ยนชิ้นส่วนรับแรงดันของหม้อน้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยเราขอสรุปขั้นตอนในการตรวจทดสอบหม้อน้ำแบบท่อไฟได้แนวทางดังนี้
1) หยุดหม้อน้ำ ลดอุณหภูมิหม้อน้ำ จนถึงอุณหภูมิปกติ
2) เปิดฝาหน้าหลัง ด้านสัมผัสไฟทั้งหมด รวมถึง Manhole ด้านสัมผัสน้ำทั้งหมด
3) ตรวจสอบด้วยสายตาภายนอก การทรุดตัวและระดับของหม้อน้ำ
4) ตรวจสภาพภายนอกของฉนวนหุ้มหม้อน้ำ แจ็คเก็ต อุปกรณ์ควบคุมและระบบท่อทั้งหมด
5) ตรวจสภาพภายในด้านสัมผัสน้ำ ตรวจสภาพโครงสร้างชิ้นส่วนรับแรงดันทั้งหมด รวมถึงเหล็กโครงสร้าง ยึดตรึงหม้อน้ำ Stay ตรวจสภาพการจับตัวของตะกรัน โคลนใต้ท้องท่อไฟใหญ่ (ลูกหมู)
6) ตรวจสอบสภาพภายในเตาด้านสัมผัสไฟทั้งหมด ท่อไฟใหญ่ ท่อไฟเล็ก ผนังหน้า-หลัง ตรวจดูการบิดเบี้ยว เสียรูป ร่องรอยการรั่วจากด้านสัมผัสน้ำเข้ามาด้านสัมผัสไฟ
7) ทำการวัดความหนาด้วยเครื่องวัดความหนา Ultrasonic Thickness Measurement แบบ A scan function ของโครงสร้างชิ้นส่วนรับแรงดันทั้งหมด ทั้งด้านสัมผัสน้ำและด้านสัมผัสไฟ
8) หากพบชิ้นส่วนรับแรงดันผิดปกติ จะทำการยืนยันด้วย NDE โดย MT หรือ PT
9) หากไม่พบสิ่งใดผิดปกติ ให้เริ่มปิดฝา Manhole ทำการ Blind Flange พร้อมเริ่มทำการเติมน้ำเข้าหม้อน้ำด้วยน้ำอุณหภูมิปกติ พร้อมไล่อากาศในระบบ
10) เริ่มทำการใช้ปั๊มเพิ่มแรงดัน เพื่อทดสอบโครงสร้างของหม้อน้ำที่ความดันทดสอบ 1.25 เท่า ของความดันออกแบบหรือ MAWP คงความดันประมาณ 5 - 10 นาที เพื่อใช้เวลาในการตรวจสอบรอยรั่ว หากไม่พบ ค่อย ๆ ลดความดันลงมา
11) ถอด Safety Valve ออกมาเพื่อทำการทดสอบบน Block Test โดยใช้ไนโตรเจนเป็นสารตัวกลางในการทดสอบการ Pop Test Point และ Close Valve Point หากค่าไม่ตรง จะปรับตั้งค่าสปริง จนได้ค่าที่ต้องการ
12) ทำการสตาร์ทหม้อน้ำทดสอบ Function ความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น Low Water Level Cut-Off and Alarm เป็นต้น
13) หลังจากเดินเครื่องได้ 30 นาที ทำการวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ของหม้อน้ำ ปริ้นผลการทดสอบ เสร็จสิ้นการทดสอบ